Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 WE WROCŁAWIU

Szanowni Rodzice uczniów klas I, II,IV i V w roku szkolnym 2019/2020.

Osoby, które chcą, aby ich dzieci korzystały z zajęć świetlicowych, powinny wypełnić wniosek i złożyć go w sekretariacie w terminie do 20 sierpnia br.

Świetlica będzie czynna od 6.30 do 17.00.

Podobnie należy postąpić w przypadku korzystania z  obiadów.

Karta zgłoszenia do świetlicy SP4 – plik MS Word 97-2003 .doc

Karta zgłoszenia do świetlicy SP4 – plik PDF

Brak możliwości komentowania