LIGA KLAS 2018/2019

Na początku czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące szkolny projekt – Liga Klas. W majowym konkursie na Koordynatora nad Koordynatorami zwyciężyła Zofia Strzelec z klasy 4c (choć trzeba przyznać, że wszyscy wykazali się dużą wiedzą na temat swoich obowiązków). 6 czerwca Pani Dyrektor ogłosiła wyniki całorocznych zmagań klas czwartych, wręczyła przewodniczącym klas dyplomy i zdradziła nagrody za 1, 2, 3 i 4 miejsce!

1 miejsce (48 punktów) – KLASA 4c
wycieczka do Ogrodu Zoologicznego połączona z zajęciami edukacyjnymi – Bliskie spotkania z małpami (13 czerwca)

2 miejsce (47 punktów) – KLASA 4a
wycieczka do parku trampolin – JumpWorld (10 czerwca)

3 miejsce (43 punkty) – KLASA 4d
wycieczka do parku trampolin – JumpWorld (11 czerwca)

4 miejsce (40 punktów) – KLASA 4b
wycieczka do parku trampolin – JumpWorld (11 czerwca)

Doszły nas słuchy, że wszystkie klasy podczas wycieczek świetnie się bawiły!
Uczniom klas czwartych najmocniej zaangażowanym w projekt serdecznie dziękujemy, ogromne podziękowania należą się również koordynatorom z trzecich klas gimnazjum – Aleksandrze Węclewskiej i Maksymilianowi Adamczykowi.

Brak możliwości komentowania