JEDEN GROSZ ZNACZY NIEWIELE, ALE GÓRA GROSZA ZMIENIA WIELE!

Nasza szkoła bierze udział w XVIII edycji, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, akcji „GÓRA GROSZA”

Uczniowie wsypują do specjalnych puszek monety, które mają w swoich portfelach czy skarbonkach. Często proszą też rodziców o odkładanie najdrobniejszych monet, które potem mogą przekazać w ramach akcji usypywania szkolnej góry grosza. Nad przebiegiem zbiórki i liczeniem monet będzie czuwać Wolontariat Szkolny pod okiem nauczycieli.
Akcja organizowana jest już po raz osiemnasty. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz innych formach opieki.
Jednak najważniejszym efektem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza zmienia wiele!
Akcja trwać będzie od 27 listopada do 02.01.2018r

Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance.
Przyłączmy się do akcji

Opiekunowie wolontariatu SP nr 4

Brak możliwości komentowania