Ogłoszenie sekretariatu uczniowskiego

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości:

– duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł

– duplikat świadectwa szkolnego – 26,00 zł

Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacić na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Powstańców Śląskich 210-218

53-140 Wrocław

Nr konta: 68 1020 5226 0000 6902 0418 9007

z dopiskiem : opłata za świadectwo/legitymację szkolną: imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Do podania o wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej należy dołączyć:

– dowód wpłaty

– aktualne zdjęcie(przy wydaniu duplikatu legitymacji szkolnej)

Brak możliwości komentowania