Obiady – opłaty

OBIADY  DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

 

PAŹDZIERNIK  2019

 

CENA 1 OBIADU TO 7,00  BRUTTO.

 

Opłata za cały miesiąc X.2019 wynosi  – 161,00 ( 23 dni )  (od 01.10.2019 – 31.10.2019 z 14.10.2019 r.)

Dzień 14.10.2019 r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych., ale szkoła zapewnia w tym dniu opiekę uczniom.

W zależności od tego czy dziecko będzie w szkole w tym dniu to opłata wynosi 161 zł , jeżeli nie to 154 zł. (22 dni) .

 

Wpłat należy dokonać  do dnia 10.10.2019 r. z góry  przelewem  na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 4.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wstrzymaniem wydawania posiłków do czasu uregulowania płatności.

W tytule przelewu należy wpisać:

wpłata za obiady / klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc………….

 

  W razie choroby dziecka lub innej nieobecności w szkole proszę o zgłoszenie tego faktu do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności dzwoniąc pod numer  :  71 798-69-03,                                                          e-mailowo  sekretariat.sp004@wroclawskaedukacja.pl  lub osobiście.

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczone nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

Nr konta na które należy wpłacać pieniądze za obiady:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

  1. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 210-218, 53-140 WROCŁAW

48 1020 5226 0000 6102 0418 8983

UWAGA RODZICE!!!

W miesiącu wrześniu wszyscy rodzice zgłaszający dziecko na obiady proszeni są o podpisanie umowy w 2 egzemplarzach o korzystanie  z obiadów na cały rok szkolny 2019/2020.

Druk dostępny na stronie internetowej  oraz sekretariacie uczniowskim pok.71.

Brak możliwości komentowania