Obiady – opłaty

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

OBIADY DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
MAJ 2019
CENA 1 OBIADU TO 6,50 BRUTTO.
Opłata za cały miesiąc MAJ wynosi – 130,00 (od 06.05.2019-31.05.2019).
JEŻELI RODZIC W M-C KWIETNIU NIE UJĄŁ OPŁATY ZA 29 I 30 KWIETNIA TO PROSZĘ DOPŁACIĆ DODATKOWO 13 ZŁ W MIESIĄCU MAJU PRZY DOKONYWANIU PRZELEWU.
Wpłat należy dokonać do dnia 10.05.2019 r. z góry przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 4.
W tytule przelewu należy wpisać:
wpłata za obiady / klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc………….
Po dokonaniu opłaty, korzystający z posiłków otrzymuje karnet obiadowy.

W razie choroby dziecka lub innej nieobecności w szkole proszę o zgłoszenie tego faktu do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności dzwoniąc pod numer : 71 7986903, e-mailowo sekretariat.sp004@wroclawskaedukacja.pl lub osobiście.
Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczone nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

Nr konta na które należy wpłacać pieniądze za obiady:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 210-218, 53-140 WROCŁAW
48 1020 5226 0000 6102 0418 8983

Brak możliwości komentowania