Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Akademia Świetlicowa „Świetliczaki na tropie… skrzydeł natury”

Nasza świetlica bierze udział w programie: Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Akademia Świetlicowa „Świetliczaki na tropie… skrzydeł natury”, który jest organizowany przez Wydawnictwo Sukurs, a objęty został patronatem przez redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w szkole”, a także przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w szkole”. Czas trwania projektu: wrzesień 2020 r.- maj 2021 r. Za realizację projektu odpowiadają nauczyciele: Agnieszka Lebioda i Anna Szmidt.

Cele projektu:

  • wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju;
  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
  • nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Zadaniem uczestników projektu jest wykonanie co najmniej trzech zadań z każdego z czterech modułów:

Moduł I: „Świetliczaki poznają Polskę”.

Moduł II: „Świetliczaki stają się obrońcami przyrody”.

Moduł III: „Świetliczaki ruszają na podbój Kosmosu”.

Moduł IV: „Świetliczaki są eko”.

Szczegółowe zadania z każdego modułu mają różnorodną tematykę i są przede wszystkim możliwością do odkrywania zainteresowań uczniów oraz rozwijania zdolności artystycznych wychowanków świetlicy. Rozbudzają w dzieciach ciekawość świata oraz wyobraźnię.

Anna Szmidt

Brak możliwości komentowania