KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

01.09.2022 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
14.10.2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Dzień Edukacji Narodowej)
31.10.2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.11.2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Święto Niepodległości)
23.12. do 31.12.22 r. Zimowa przerwa świąteczna
06.01.2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Święto Trzech Króli)
20.01.2023 r. Termin wystawienia ocen śródrocznych
13.02-26.02.2023 r. Ferie zimowe
6.04-11.04.2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
02.05.2023 r.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.05.2023r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Święto Narodowe Trzeciego Maja)
23.05 do 25.05.2023 r.  EGZAMINY ÓSMYCH KLAS
8.06.2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Boże Ciało)
9.06.2023 r. Termin wystawienia ocen rocznych
16.06.2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23.06.2023 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/23
Rady pedagogiczne:
26.01.2023 r. Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej
9.02.2023 r. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w I semestrze
15.06.2023 r. Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej
26.06.2023 r. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
Wywiadówki:
08.09.2022 r. Zebrania
20.10.2022 r. Zebrania
15.12.2022 r. powiadomienie o zagrożeniach (Zebrania)
23.03.2023 r. Zebrania
11.05.2023 r. powiadomienie o zagrożeniach (Zebrania).

 

Brak możliwości komentowania.