RADA RODZICÓW

2021/22

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu

Przewodniczący – Łukasz Strzelec

Zastępca – Ewelina Lenkiewicz-Zalewska 

Skarbnik – Krzysztof Jarek

Kontakt : radarodzicow.sp4wroclaw@gmail.com

Brak możliwości komentowania.