RADA RODZICÓW

Rada Rodziców 2023/24

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu na rok 2023/2024

Przewodnicząca –  Joanna Balicka- Strzelec,

Zastępca przewodniczącej – Ewelina Lenkiewicz-Zalewska,

Skarbnik – Krzysztof Jarek.


Kontakt do Rady Rodziców:

 • W celu  zgłoszenia wniosku o dofinansowanie lub wsparcie inicjatyw od Rady Rodziców należy wypełnić formularz online: Wniosek do Rady Rodziców 
 • W pozostałych tematach należy kontaktować się:
  • przez Librusa– po zalogowaniu należy wybrać Wiadomości, Napisz, z listy odbiorców wybrać Szkolna rada rodziców,
  • lub mailowo: radarodzicow.sp4wroclaw@gmail.com.

Pieniądze wpłacane na Radę Rodziców wracają do naszych dzieci w postaci dofinansowania do nagród, wydarzeń czy wsparcia dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej.

 Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

 • 60 złotych za pierwsze dziecko,
 • 30 złotych za drugie i kolejne dziecko w naszej szkole (Mając np. dwójkę dzieci w szkole można zapłacić proporcjonalnie po 45 zł w dwóch klasach),
 • 20% zebranej sumy jest do dyspozycji klasy na dowolny cel (wycieczka, wyjście do kina, itp.) – to pieniądze klasy i wypłacane są na wniosek przedstawiciela klasy, pieniądze można wykorzystać w bieżącym roku szkolnym lub zbierać (sumują się w każdym roku),
 • wpłaty zbierają skarbnicy klasowi do 11.2023.

Podsumowanie najważniejszych wydatków w roku szkolnym 2022/23:

 • nagrody na koniec roku szkolnego: 5 000 zł,
 • nagrody na konkursy i zawody szkolne: 3 750 zł,
 • dofinansowanie do balu ósmych klas i pamiątkowych zdjęć: 2 800 zł,
 • akcje charytatywne i indywidualne dofinansowania dla uczniów: 1 750 zł,
 • materiały na warsztaty i zawody: 700 zł.

Brak możliwości komentowania.