Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Szkoła Podstawowa nr 4 we Wrocławiu ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych. pn.: Usługi restauracyjne na rzecz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu

 

WSZYSCY WYKONAWCY

dot.  zamówienia:

Usługi restauracyjne na rzecz  uczniów uczęszczających

do Szkoły Podstawowej nr 4  we Wrocławiu

  

Zgodnie z art. 38 Pzp,  Zamawiający zauważył błędy w ogłoszonej SIWZ i dokonuje zmian zamieniając Załączniki:

 

  1. SIWZ na usługi społeczne SP-4
  2. Zał. do SWZ 1-6 (edytowalne)
  3. Wprowadza dodatkowy załącznik nr 12 dot. RODO

Pozostałe warunki określone  w SIWZ  pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienia są  integralną częścią SIWZ

Otrzymują :

  1. strona internetowa  https://sp4-wroclaw.pl – pismo
  2. tablica ogłoszeń w  siedzibie 
  3. a/a

 

Z poważaniem:

   Teresa Bartnicka-Romanowska – Dyrektor

 

SIWZ NA USŁUGI SPOŁECZNE sp4

2 Zal do SIWZ – 1-6-formularz oferty-edytowalne

Zał. 12. Oświadczenia dla wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w artZmiany – SIWZ-25-06-2018

 

OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

SIWZ NA USŁUGI SPOŁECZNE sp4

ZaĹ‚ do SIWZ – 1-6-formularz oferty-edytowalny

Zał. do SIWZ -10_zalecenia szczegółowe do surowców

Zał. nr 11 – jadlospisy dla-szkół podstawowych

Zał. do SIWZ – 9_dodatki do żywności niewskazane w diecie dziecig

Brak możliwości komentowania.