OPIEKA MEDYCZNA

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 we Wrocławiu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:

1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania /higienistka szkolna

p. WIESŁAWA POLITOWSKA oraz p. WERONIKA WAWRO

2. Gabinet pielęgniarki/higienistki mieści się w budynku szkolnym
na I piętrze, pokój 120 w Szkole Podstawowej Nr 4 we Wrocławiu
przy ul. Powstańców Śląskich 210-218
3. Pielęgniarka pracuje w godzinach:

 

PANI WIESŁAWA POLITOWSKA
środa i czwartek 8.00-14.00

PANI WERONIKA WAWRO
Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania
Poniedziałek i Piątek 8.00-14.00


4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje

lek. stom. ANNA SUMISŁAWSKA

w godzinach :

pon. 7.30-15.30, czw. 7.30-11.00
w gabinecie stomatologicznym (pokój 121) przy ul. Powstańców Śląskich 210-218

5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.

6. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

Realizacja Programu w latach 2022-2023 polegać będzie w szczególności na:

 • przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej Programu na terenie szkoły, w której znajduje się gabinet stomatologiczny oraz w szkołach znajdujących się w bliskiej okolicy,
 • zamieszczeniu informacji o Programie w szczególności na stronie internetowej szkoły posiadającej gabinet stomatologiczny, który będzie realizował Program,
 • zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkań informacyjno-edukacyjnych dotyczących realizacji Programu z rodzicami, opiekunami prawnymi,  nauczycielami uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną. Zaleca się spotkania w grupach nie mniejszych niż 12 osób w formie stacjonarnej lub online,
 • zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych dla uczniów. Działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane w ramach Programu muszą być dostosowane do wieku dzieci i uwzględniać aktualną sytuację epidemiologiczną,
 • uzyskaniu od rodziców/opiekunów prawnych pisemnej zgody na udział dziecka w Programie,
 • prowadzeniu rejestracji na wizytę w szkolnym gabinecie dentystycznym,
 • przeprowadzeniu w szkolnym gabinecie dentystycznym indywidualnych zajęć edukacyjnych z dzieckiem i rodzicem z zakresu profilaktyki i higieny jamy ustnej ,
 • przeprowadzeniu w szkolnym gabinecie dentystycznym badania stomatologicznego u ucznia z oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy dla zębów stałych, oceną ortodontyczną, kontrolą higieny jamy ustnej oraz określeniem potrzeb profilaktycznych i leczniczych,
 • stabilizacji u dzieci próchnicy zębów mlecznych poprzez atraumatyczne leczenie zębów z wypełnianiem glassjonomerem,
 • lakowaniu zębów poprzez stosowanie glassjonomeru jako tymczasowego laku szczelinowego, zabezpieczającego przed rozwojem próchnicy w wyrzynających się zębach trzonowych i monitorowanie jego retencji zgodnie z Programem,
 • kontroli zalakowanych zębów połączonej z uzupełnieniem laku,
 • leczeniu próchnicy „punktowej” w zębach stałych trzonowych i przedtrzonowcach poprzez wypełnienie zapobiegawcze, obejmujące wypełnienie małego ubytku kompozytem z jednoczesnym zalakowaniem sąsiadujących bruzd,
 • wymianie laku tymczasowego na lak ostateczny kompozytowy,
 • lakierowaniu zębów,
 • prowadzeniu dokumentacji medycznej,
 • dokumentowaniu innych zadań Programu,
 • opracowaniu sprawozdań częściowych i końcowych z realizacji Programu, prezentujących wyniki stopnia osiągnięcia celów Programu,
 • monitorowaniu i ewaluacji Programu,
 • zabezpieczeniu i archiwizowaniu dokumentacji Programu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Brak możliwości komentowania.