Ogłoszenie przetargu na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 Szkoła Podstawowa nr 4,  53-140 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 210-218 usługi polegającej na Świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu zajęć sportowych, zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej  nr 4  

we Wrocławiu  w okresie 04.09.2018r. do 20.12.2018r.

CPV 92.00.00.00-1, 92.61.00.00-0

Termin składania ofert: 29.06.2018 r. 10:00
Prosimy o zapoznanie się dokładnie z zapisami poniżej zamieszczonych załączników do pobrania.

 

  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zamówienie na usługi społeczne
  • zał. nr 7 i 8 – Harmonogram przydziału godzin na basenie
  • Załączniki nr 1-6 (edytowalne)
  • Zał. nr 9 -Umowa -Wzór

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zał. 7 GODZINY IV kl SP

Zał. 8 GODZINY III Gim

Zał. 9

załaczniki nr 1-6 (edytowalne)

 

 

Brak możliwości komentowania.