PEDAGOG

Pedagog szkolny  Edyta Fałkowska

telefon: 71-798-69-03 wew. 140

gabinet:  131 (I piętro)

DNI TYGODNIA PEDAGOG

Edyta Fałkowska

PONIEDZIAŁEK 8.30-11.50

12:35-12:55

WTOREK 9.35-12:35

13:35-15:45

ŚRODA 7:55-13.50
CZWARTEK 11:00-15.15
PIĄTEK 11.55- 14:55

Kilka słów o mnie…
Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyłam również Podyplomowe Studia w zakresie socjoterapii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji w Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z Wychowania do życia w rodzinie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą. Jestem wieloletnim koordynatorem ds. promocji zdrowia Wrocławskiego Programu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Ukończyłam liczne szkolenia oraz kursy w zakresie profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa w szkole oraz pierwszej pomocy. Biorę udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę we wszystkich obszarach mojej pracy. Pracę zawodową z dziećmi rozpoczęłam wiele lat temu. Jest ona dla mnie pasją i nadaje sens życiu.
Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności wychowawczo-dydaktycznej prowadzonej w szkole.

Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

ównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

  • Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
  • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem?

Najczęściej poruszane problemy to:

– trudności w nauce

brak akceptacji przez grupę rówieśniczą

– kłopoty osobiste i rodzinne

– niska samoocena

– potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności

– okres dojrzewania

. Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• poturbujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.

Pedagog prowadzi dla uczniów terapię pedagogiczną indywidualną i w grupach.

Apel Twojego dziecka
napisany przez Janusza Korczaka

Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba z mojej strony.
Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jeszcze jest to możliwe.
Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą, żeby udowodnić, że jestem duży.
Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
Nie wmawiaj mi, że błędy które popełniam są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. Czasami mówię to, by przyciągnąć Twoją uwagę.
Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i zrobię się głuchy.
Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie zawiedziony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i tracę całą swoją wiarę w Ciebie.
Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na Twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia.
Nie wyobrażaj sobie, że przepraszając mnie, stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej Ci się nie śniło.
Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymywać mi kroku w tym galopie, ale zrób co możesz, żeby się udało.
Nie bój się miłości. Nigdy.

Brak możliwości komentowania.