RODO

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 4 im. gen. Stanisława Maczka we Wrocławiu jest

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Grzybowski

e-mail: inspektor@coreconsulting.pl  
tel.+ 48 501 083 482

 

Brak możliwości komentowania.