Plan Pracy Świetlicy

TEMATY TYGODNIA DO ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ŚWIETLICA SZKOLNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 WE WROCŁAWIU

WRZESIEŃ


1. 01.09.20 – 04.09.20  -Witaj szkoło! Poznanie zasad obowiązujących w świetlicy.

– Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy, stołówce i na boisku – rozmowa kierowana.

– Omówienie regulaminu świetlicy.

– Zawarcie z dziećmi kontraktu dotyczącego przestrzegania zasad obowiązujących każdego ucznia.

– Zabawy integracyjne służące przełamaniu onieśmielenia i poznaniu się nawzajem.

2. 07.09.20 – 11.09.20  – Wakacyjne wspomnienia.

– „Grupowe opowiadanie wakacyjne”: zajęcia tematyczne z zastosowaniem metod aktywizujących – mapa skojarzeń.

– Swobodne wypowiedzi na temat spędzonych wakacji.

– Wspólne odszukanie wakacyjnych miejscowości -zapoznanie z mapą Polski.

– Zajęcia plastyczne: „Pocztówka z wakacji”  rysunek wykonany  pastelami, praca w grupach.

– „ Moje wakacje” – praca plastyczna wykonana dowolną techniką.

– Dawne i współczesne środki lokomocji – rozmowa kierowana.


3. 14.09.20 – 18.09.20  – Bezpieczna droga do szkoły i z powrotem.

– Rozmowa kierowana na temat bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach. Odblaski – ważny element przy tornistrze.

– Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na ulicy – oglądanie filmów edukacyjnych, odgrywanie scenek rodzajowych. Zagadki o tematyce ruchu drogowego.

– Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na korytarzu szkolnym, w toalecie, sali gimnastycznej oraz w stołówce.

– Zapoznanie/utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po chodniku i przechodzenia przez ulicę.

– Grupowanie znaków drogowych (informacyjne, ostrzegawcze, nakazu i zakazu), omówienie/przypomnienie podstawowych znaków.

– Zgaduj – zgadula – czy znasz ten znak?

– Wykonanie prac plastycznych „Bezpieczne przejście przez ulicę”, „Moja droga do szkoły”.


4. 21.09.20 – 25.09.20  – Pożegnanie lata, powitanie jesieni.

– „Jesienne drzewo” – wydzieranka z kolorowego papieru;

– Jesienne zmiany pogody – pogadanka na temat zmian zachodzących w przyrodzie.- Zwrócenie uwago na cykliczność pór roku i określenie charakterystycznych cech jesieni.

– Omówienie pojęć: jesień kalendarzowa i jesień astronomiczna.

– Czytanie wiersza J. Czechowicza „Jesień”. Tworzenie ilustracji do wiersza.

– Prace plastyczne na temat jesieni.

– Jesienne nastroje w muzyce – słuchanie utworu Vivaldiego „Cztery Pory Roku – Jesień”.

– Nauka wybranej piosenki o jesieni.

5. 28.09.20 – 02.10.20 – Barwy i dary jesieni.

– Rozmowy przy ilustracjach.- Prace plastyczne na temat jesieni.

– Dary jesieni w naszych sadach i ogrodach- prace plastyczne i pogadanka.

PAŹDZIERNIK


1.05.10.20 – 09.10.20 – Zwierzęta – nasi mali przyjaciele.

– Zapoznanie z tematem zajęć – rozmowa kierowana (co to znaczy deklarować coś?, po co tworzy się deklarację?, czy słyszeliście o Światowej Deklaracji Praw Zwierząt?).

– Rozmowy na temat zwierząt domowych oraz sprawowania nad nimi opieki. Cechy dobrego opiekuna.

– Czytanie ciekawostek na temat psów i kotów. Zwierzęta domowe i gospodarskie.

– Czytanie fragmentów książek na temat zwierząt.

– Rozmowa kierowana na temat roli zwierząt w życiu człowieka.

– Jak możemy pomóc zwierzętom – zwracanie uwagi na poprawność wypowiedzi. Scenki sytuacyjne – dbam o swojego pupila.

– Oglądanie zdjęć naszych pupili. Praca plastyczna – „Ja i mój pupil” – technika dowolna.

– Zwierzęta – origami płaskie i przestrzenne.

– Nauka piosenki o zwierzętach – np. „Kundel bury”, „Puszek – okruszek”.


2.12.10.20 – 16.10.20 –  Słowa dla naszych pań.

– Parę słów o naszej pani- rozmowa na temat  pracy nauczyciela.

– Cechy idealnego nauczyciela – burza mózgów.

– Wyrabianie szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły.

– Redagowanie życzeń z okazji Dnia KEN.

– Tworzenie laurek, kartek okolicznościowych.


3.19.10.20 – 23.10.20 – W zdrowym ciele zdrowy duch.

– Zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie się, higienę osobistą oraz uprawianie sportu.

– Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce zdrowotnej.

– Kosz pełen zdrowia – prace plastyczne o dowolnej technice.

– Zabawy ruchowe z piłką.

– Aktywny wypoczynek – swobodne wypowiedzi dzieci

– Pogadanka – Komputer – przyjaciel czy wróg?

4. 26.10.20 – 30.10.20 – Smacznie, zdrowo, kolorowo!

– Rozmowy kierowane na temat codziennego odżywiania się.

– Co jemy? – sporządzenie wykazu produktu na medal i najmniej wartościowych dla zdrowia (zabawa dydaktyczna).

– Praca plastyczna – „Moje ulubione warzywa i owoce”.

– Praca plastyczna – interpretacja powiedzenia „ W zdrowym ciele zdrowy duch”.

LISTOPAD

1. 02.11.20 – 06.11.20 – Moja ulubiona postać z bajki.

– Przybliżenie sylwetek różnych bajkowych bohaterów.

– „Moja ulubiona bajka” – praca plastyczna.

– Czytanie dzieciom różnych bajek i baśni.

– Wykonywanie ilustracji do bajek.

2. 09.11.20 – 13.11.20 – Jestem Polakiem, jestem Polką…

– Rocznica odzyskania niepodległości – co wiemy o losach naszego kraju?

– Zapoznanie dzieci z historią odzyskania niepodległości przez Polskę, uświadomienie ważności tego święta i konieczności jego obchodów.

– Rozmowa na temat odpowiedniego zachowania podczas uroczystości szkolnych i państwowych.

– Symbole narodowe – przypomnienie ich znaczenia. Czytanie „Legendy o Powstaniu Państwa Polskiego”.

– Flaga i godło Polski – prace plastyczne.

– Wykonanie kokardy narodowej.

3. 16.11.20 – 20.11.20 – Znam swoje prawa.

– Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.

– Dawanie przykładów dobrych i złych zachowań wśród dzieci.

– Tematyczna praca plastyczna.

4. 23.11.20 – 27.11.20 –  Polskie tradycje andrzejkowe.

– Zapoznanie z tradycjami wieczorów andrzejkowych.

– Umacnianie więzi między uczniami poprzez wspólną zabawę.

Imieniny – święta imion – tradycja obchodzenia imienin (andrzejki, katarzynki). Poznajemy znaczenie naszych imion.

– „W świecie magii i czarów” – pogadanka na temat zwyczaju wieczorów andrzejkowych, zapoznanie z niektórymi wróżbami.

– Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek.

– Zabawy w przepowiadanie przyszłości – „Święty Andrzej ci ukaże, co ci los przyniesie w darze”- zabawa andrzejkowa w świetlicy.

– „Nocne obrazki” – wydrapywanka na czarnym tle.

GRUDZIEŃ

1. 30.11.20 – 04.12.20 – Grudniowe tradycje – Barbórka i Mikołajki.

– „W kopalni” wiersz T. Kubiaka – zapoznanie z pracą górnika.

– „Święto górnictwa” – znaczenie święta, przybliżenie postaci św. Barbary, tradycje barbórkowe, strój górniczy  – rozmowa kierowana.

– Układanie krzyżówki z hasłem górnik.

– Rozwiązywanie zagadek związanych z tematem zajęć.

– „Węglowa rodzinka” wiersz M. Terlikowskiej – jak wykorzystujemy węgiel?- burza mózgów.

– „Górnik” – praca plastyczna.

– „Kim chciałbym zostać w przyszłości? Gdzie chciałbym/chciałabym pracować?” – praca plastyczna, pogadanka.

– „Mikołajki” – zwyczaje mikołajkowe i przybliżenie postaci św. Mikołaja – rozmowa kierowana.

– Portret Świętego Mikołaja – praca plastyczna.


2. 07.12.20 – 11.12.20 – Zimowe zabawy na śniegu

– „Bezpieczne zabawy na śniegu” – rozmowa kierowana na temat zabaw i sportów zimowych ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo.

– „Jaki to sport?” – dopasowanie nazw do ilustracji przedstawiającej zabawy na śniegu.

– „Bezpieczny sport” – tworzenie ilustracji.

– „Regulamin prawidłowego postępowania w czasie zabaw zimą” – wypisanie  zasad , które powinno się przestrzegać zimą.

– „ Mój ulubiony sport” – praca plastyczna.

– Pogadanka na temat ulubionej dyscypliny sportowej.


3. 14.12.20 – 18.12.20 – Miłość i tolerancja w świetle świąt Bożego Narodzenia.

– Czytanie legendy o pochodzeniu choinki. Utrwalenie wiadomości o tradycjach i symbolach Bożego Narodzenia.

– Choinka – praca plastyczna, technika dowolna.

– Wykonanie kartek świątecznych dla najbliższych i na akcje charytatywne oraz wspólne redagowanie życzeń.

– „Anielskie dekoracje” – wykonywanie ozdób choinkowych i dekoracji świątecznych.


4. 21.12.20 – 25.12.20 – Gdy zaświeci pierwsza gwiazdka- radość świętowania.

– „Wigilijne menu” – przeglądanie książek kucharskich, czasopism.

Czytanie wybranych opowiadań wigilijnych.

– „Przy wigilijnym stole” – składanie życzeń i wspólne śpiewanie kolęd. Poznanie historii powstania kolędy „Cicha noc”.

– „Dziewczynka z zapałkami” – czytanie baśni; rozmowa na temat przesłania baśni, uczuć związanych ze świętami i zwyczajami panującymi w domach.

– Quiz wiedzy o Bożym Narodzeniu.

– „Wigilia w moim domu” – swobodne wypowiedzi dzieci.

– „Magia świąt Bożego Narodzenia” – praca plastyczna.

– Wykonywanie świątecznych ozdób.


5. 28.12.20 – 01.01.21 – Skok w Nowy Rok.

– Swobodne wypowiedzi dzieci na tema minionych świąt, Sylwestra i Nowego Roku.

– Redagowanie postanowień i życzeń noworocznych dla bliskich, koleżanek i kolegów.

– Zapoznanie dzieci z wierszem J. Kiersta „Dwunastu braci”. Tworzenie ilustracji do tekstu.

– Czytanie i wyjaśnienie przysłów i porzekadeł na Nowy Rok.

– Rozwiązywanie zagadek związanych z nazwami miesięcy.

– Czytanie ciekawostek kalendarzowo – czasowych (strefy czasowe, sposoby pomiaru czasu dawniej i dziś)

STYCZEŃ


1. 04.01.21 – 08.01.21 – Zima wokół nas- ferie tuż-tuż.

– Pani Zima mrozem trzyma. Zmiany zachodzące w przyrodzie. Cykliczność pór roku, określanie charakterystycznych cech zimy – rozmowa kierowana.

– Jak należy opiekować się zwierzętami zimą – wypowiedzi dzieci; konieczność dokarmiania ptaków zimą – pogadanka.

– Ornitolog – kto to taki?. Ptaki – origami płaskie lub przestrzenne.

– „Zimowy krajobraz” – praca plastyczna.

– Słuchanie piosenek o zimie.

– Słuchanie utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku. Zima” – tworzenie zimowego pejzażu.

2. 11.01.21 – 15.01.21 – Nasi dziadkowie, nasze babunie…

– „Jakie wartości wnoszą w nasze życie osoby starsze, jaką pełnią role w społeczeństwie i rodzinie?”- pogadanka;

– „Szacunek wobec starszych” – dlaczego starszym ludziom należny jest szczególny szacunek- próba odpowiedzi na pytanie, swobodne wypowiedzi dzieci;

– „Etyczne i nieetyczne  postawy wobec osób starszych” – dyskusja

– „ Kochamy dziadków” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat za co kochają swoje babcie i dziadków;

– „Portret dziadka lub babci” – praca plastyczna’

-Wykonanie prezentu dla babci i dziadka.

LUTY

1.01.02.21 – 05.02.21 – Dobre wychowanie, czyli savoir – vivre.

– Pogadanka na temat kultury osobistej w szkole i poza nią. Omawianie wybranych sytuacji z życia codziennego i związanych z nimi zachowań.

– Wdrażanie do właściwych postaw związanych z kulturą bycia ( przypomnienie o zwrotach grzecznościowych, zasadzie uprzejmości i życzliwości wobec innych).

– Savoire-vivre – co oznacza – rozmowa kierowana. Czytanie fragmentów książki G. Kasdepke.

– Rozmowy i zabawy kształtujące i utrwalające nawyk stosowania zwrotów grzecznościowych.

– Kulturalne zachowanie się podczas spożywania śniadań i obiadów.

– Prawidłowe nakrywanie do stołu – zajęcia praktyczne. Właściwe zachowanie się w miejscach publicznych podczas uroczystości szkolnych – scenki dramowe.

– Wdrażanie do poszanowania własności wspólnej i osobistej.

– Zwracanie szczególnej uwagi na prawidłowe odnoszenie się uczniów do siebie, pracowników szkoły, osób starszych.

– Dobre maniery – rozmowa kierowana, przypomnienie o trzech magicznych słowach: proszę, dziękuję, przepraszam.

2.08.02.21 – 12.02.21 – Zwierzęta zimą.

– „ Jak należy opiekować się zwierzętami w zimie”? – rozmowa kierowana, burza mózgów.

– „ Projekt karmnika dla ptaków” – praca plastyczna wykonana dowolną techniką.

– „ Leśne zwierzęta” – rozmowa kierowana (jakie znacie zwierzęta mieszkające w lesie, czym się żywią te zwierzęta, które zwierzęta zasypiają na zimę?).

– „ Mieszkańcy lasu” – zapoznanie dzieci z wyglądem zwierząt.

– „Zwierzątka” – dzieci malują zwierzaki zamieszkujące las.

– „Kalambury” – rozpoznawanie zwierząt.

– Kolorowanki tematyczne.

– „Jakie jest moje ulubione zwierzątko”- pogadanka, praca plastyczna.

– Czytanie książek i wierszy o zwierzętach.

3.15.02.21 – 19.02.21 –Magia przyjaźni.

– „Pozytywne uczucia – znamy i wymieniamy” – wypowiedzi słowne dzieci na temat uczuć takich jak: miłość, szacunek, sympatia, radość.

– „Czym jest przyjaźń w życiu człowieka?”, „Czy są nam potrzebni przyjaciele?” – rozmowa kierowana.

– Okazujemy sobie przyjaźń – zabawa integracyjna „Powiem ci coś miłego”.

– Czytanie opowiadań o przyjaźni – dyskusja na temat bohaterów i odpowiedź na pytania: Kto to jest przyjaciel? Po czym poznać prawdziwą przyjaźń? Kto zasługuje na naszą przyjaźń?.

– Portret przyjaciela – praca plastyczna.

– Przysłowia i powiedzenia o przyjaźni – wymienianie i omawianie ich, praca plastyczna ilustrująca przysłowie/powiedzenie.

4.22.02.21 – 26.02.21 – Popularyzowanie polskiej literatury dziecięcej.

– „Książka” – rozmowa kierowana na temat wartości książki na podstawie wiersza Edwarda

Szymańskiego pt.: „Książka”.

– „Jaka to bajka” – kalambury – praca w grupach. Rozmowa na temat polskiej literatury dziecięcej.

– „Zagadki” – rozwiązywanie zagadek dotyczących książki.

– „Jak dbać o książkę” – rozmowa kierowana.

– „Zakładka” – praca plastyczna wykonana z kolorowego brystolu, kolorowego papieru, brokatu, bibuły i innych ozdób.

– Ilustracja do czytanej baśni/bajki/opowiadania – praca plastyczna.

– Rozmowy o ulubionych bohaterach literackich.

MARZEC

1. 01.03.21 – 05.03.21 – Dbamy o nasze zdrowie.

-Uświadamianie potrzeby troski o własne zdrowie i życie – rozmowa kierowana.

-Zachowanie bezpieczeństwa w posługiwaniu się niebezpiecznymi narzędziami i urządzeniami.

– Bezpieczeństwo w Internecie – pogadanka, tworzenie komiksów, praca plastyczna.

-Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przy niektórych urazach.

-Wdrażanie do gotowości niesienia pomocy poszkodowanym.

-Wdrażanie do dbania o własne zdrowie.

– Odzież na konkretną porę roku – projektowanie ubrań, praca plastyczna.

2. 08.03.21 – 12.03.21 – Święto wszystkich kobiet.

– „ 8 marca” – rozmowa kierowana (kiedy obchodzimy Święto Kobiet? Co w ten dzień powinni zrobić mężczyźni?)

– „Zawody wykonywane przez kobiety” – rozmowa kierowana, rozpoznanie zawodów na ilustracjach (również tworzenie przez dzieci ilustracji do zgadywania zawodów) i podanie prawidłowej nazwy.

– „Zagadki” – rozwiązywanie zagadek dotyczących różnych zawodów, w których pracują kobiety.

– Wiersze na temat Dnia Kobiet – czytanie i omawianie wierszy. Ilustracje do wierszy.

„ Kto to jest dżentelmen” – zasady dobrego zachowania względem kobiet.

Wykonanie upominku na Dzień Kobiet.

3. 15.03.21 – 19.03.21 – Żegnaj zimo, witaj wiosno.

-„W marcu jak w garncu” – swobodne wypowiedzi dzieci – cechy charakterystyczne marcowej pogody, jej zmienność.

– Zwiastuny wiosny: ptaki, rośliny, zwierzęta – rozmowa kierowana.

– Odgrywanie scenek rodzajowych (tworzenie etiudy) pod hasłem: „Spotkanie dwóch panien – Wiosny i Zimy”.

– Tradycja topienia Marzanny – rozmowa kierowana.

– „Piękna Pani Wiosna” – praca plastyczna.

– Pierwsze wiosenne kwiaty – gatunki roślin chronionych, praca plastyczna.

– Wysłuchanie opowiadania „Wiosna w lesie” i „Szukamy wiosny” H. Zdzitowieckiej.

– Czytanie różnych wierszy, np.: Jana Brzechwy pt.: „Przyjście wiosny” oraz Juliana Tuwima pt.: „Ptasie radio”.

– Słuchanie utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku. Wiosna”. Malowanie portretu wiosny.

– Nauka piosenek i wierszy o tematyce wiosennej.

– Oglądanie filmów edukacyjnych.

– „Zwiastuny wiosny” – praca plastyczna.

– Kolorowanki tematyczne.

4. 22.03.21 – 26.03.21 – Magia teatru.

– Pogadanka na temat zachowania się w teatrze, odpowiedniego ubioru do teatru. Dlaczego ludzie chodzą do teatru? – swobodne wypowiedzi dzieci, odwoływanie się do własnych doświadczeń.

– Kto pracuje w teatrze? – rozmowa kierowana. Aktor i jego praca.

– Zabawa w rozwijanie zdań. Zabawy w naśladowanie. Zabawa w fotografa – ustawianie modela do zdjęcia.

– Czytanie wierszyków łamiących języki.

– Ćwiczenia w mówieniu – od szeptu do krzyku.

– Tworzenie etiud, pantomima.

– Zabawa w kalambury.

– „Kadry z filmu animowanego/bajki” – praca plastyczna.

5. 29.03.21 – 02.04.21 – Tradycje wielkanocne.

– „Wielkanocne zwyczaje ludowe”: święcenie jajek, malowanie pisanek, świąteczne śniadanie, polewanie wodą – rozmowa kierowana

– „Jaja wielkanocne” – poznanie nazw jaj: kraszanki, pisanki, skrobanki, malowanki, naklejanki (praca ze słownikiem).

– „Krzyżówka” – dzieci rozwiązują krzyżówkę z hasłem pisanka

– „Potrawy wielkanocne” – pogadanka; znaczenie potraw wielkanocnych – rozmowa kierowana.

– Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem świątecznym – pogadanka.

– „Koszyczek wielkanocny” – praca plastyczna.

– Zdobienie pisanek – praca plastyczna.

KWIECIEŃ

1. 05.04.21 – 09.04.21 – Jesteśmy tolerancyjni.

-Kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi.

-Uczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo kolegi/koleżanki.

– „Wszyscy jesteśmy równi” –praca plastyczna.

– Czytanie tematycznych opowiadań.

2. 12.04.21 – 16.04.21 – Książka – mój przyjaciel.

– Pogadanka na temat literatury, którą dzieci lubią czytać/słuchać – rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

– Rysowanie ilustracji do fragmentu bajki/baśni/opowiadania – rozwijanie wyobraźni i wrażliwości u dzieci.

– Czytanie dzieciom różnych opowiadań/bajek/baśni – uświadomienie roli książki jako źródła wzruszeń i wiedzy o świecie. Bajki z morałami.

– Zabawa w kalambury.

– „Kim jestem, jaką postacią z bajki?” – zabawa (przyklejanie karteczek na czole z nazwą bohatera wzajemnie przez dzieci i inne zabawy).

– Jak powstaje książka czyli „od karteczki do książeczki” – budowa książki, kto pracuje nad powstawaniem książki; wyjaśnienie pojęć: druk, autor, pisarz, ilustrator, okładka, ilustracja.

– Słuchanie wierszy o książce: „Moja książeczka”, „O książce”, „Książka” i innych.

– „Dlaczego warto czytać książki?” – rozmowa ze zwróceniem uwagi na poszanowanie książek.

3. 19.04.21 – 23.04.21 – Nasze zainteresowania.

– „Zainteresowania”- praca indywidualna. Uczniowie próbują na kartkach papieru napisaćdefinicję zainteresowań (lub pomyśleć nad objaśnieniem definicji), a następnie przedstawiają je na forum.

– „Hobby” – wyjaśnienie pojęcia i rozmowa kierowana na temat znaczenia zainteresowań w życiu człowieka.

– „ Moje zainteresowania” – swobodne wypowiedzi dzieci, praca plastyczna.

– Pogadanka na temat zbiorów (np. naklejek, kartek pocztowych, znaczków itd.)” – uczniowie ukazują charakter swoich zainteresowań, omawiają swoje zbiory, wypowiadają się o tym, od kiedy i w jaki sposób je gromadzą, jak często to robią i co im  to daje.

– „Mój wolny czas spędzany z rodziną” – praca plastyczna.

4. 26.04.21 – 30.04.21 – Z ekologią za pan brat.

– Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: „Jak powinniśmy szanować naszą planetę?”.

– Rozmowy na temat zagrożeń środowiska.

– „Ratujmy przyrodę” – mini debata ekologiczna. Projektowanie znaków zakazu, które uczniowie umieściliby nad jeziorem, nad morzem, w górach aby chronić je przed zanieczyszczeniami.

– „Recykling” – objaśnienie znaczenia. Rodzaje, symbolika i kolorystyka znaków.

– Rebusy i szarady ekologiczne. Układanie haseł o ochronie przyrody.

– „Cuda z makulatury” – praca plastyczna (prace plastyczne również z kolorowych gazet czy też ulotek).

– „Co mogę zrobić dobrego dla naszej planety?” – praca plastyczna.

MAJ

1.03.05.21 – 07.05.21 –Nasze majowe święta narodowe.

– Pogadanka na temat obchodów świąt majowych i ich rangi.

– Próba odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego świętujemy?”.

– Przypomnienie wiersza Władysława Bełzy pt.:  „Kto Ty jesteś?”.

– Czytanie wierszy o tematyce patriotycznejdla dzieci.

– „Jak zmieniało się godło narodowe?”- rozmowa kierowana (mogą być pomocą dydaktyczną ilustracje).

– Zabawa w głuchy telefon (tematyka związana z naszą narodowością, symbolami narodowymi).

– Przypomnienie z historii „Konstytucja 3 maja”.

– Barwy majowe – chorągiewki, kwiaty biało-czerwone, godło Polski – prace plastyczne.

– Układanie krzyżówki z hasłem: „Polska”.

2. 10.05.21 – 14.05.21 – Wiosna w maju – kolorowa łąka.

Tworzenie różnych prac plastycznych wykonanych dowolną techniką. Prace związane z drzewami i kwiatami.

– Pogadanki na temat budzącej się w maju przyrody.

– Czytanie wierszy o porach roku i innych opowiadań/bajek, związanych z kwiatami.

– Jakim kwiatem chciałbym/chciałabym być i dlaczego – pogadanka.

– Tworzenie rebusów.

– Przysłowia związane z majem, ogólnie z wiosną. Ilustrowanie treści tych przysłów i powiedzeń.

3. 17.05.21 – 21.05.21 – W krainie fantazji.

– Fantazja – a co to takiego? Swobodne wypowiedzi dzieci i prezentacja definicji słowa.

– Uzupełnianie niedokończonych zdań: „Chciałbym być…”, „Marzę o…”, „Co by było gdyby…” i prezentacja plastyczna swojego dokończonego zdania.

– „Fantastyczny pojazd” – wykonanie, zaprezentowanie i omówienie pracy plastycznej.

– Czytanie baśni i bajek różnych autorów.

– Różne gry i zabawy ruchowe oraz prace plastyczne służące rozwijaniu wyobraźni dziecka.

4. 24.05.21 – 28.05.21 – Moja rodzina – Dzień Matki.

– „Dzień matki” – rozmowa kierowana.

– „Kochamy nasze mamy” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat, za co kochają swoje mamy.

– „Wiersz dla mamy” – nauka wierszy: ,,Piękny dzień’’,  ,,Obrazek dla mamy’’ lub/czy też innych.

– „Portret mamy” – praca plastyczna.

– Słuchanie i śpiewanie piosenek o mamie.

– Wykonanie prezentu dla mamy.

CZERWIEC

1. 31.05.21 – 04.06.21 – Międzynarodowy Dzień Dziecka.

„Dzień dziecka” – rozmowa kierowana.

– „Prawa dziecka” wiersz Marcina Brykczyńskiego – zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami w świetle Konwencji Praw Dziecka.

– „Afryka, Azja, Australia” – zapoznanie z życiem dzieci na różnych kontynentach (charakterystyczne cechy klimatu, przybliżenie warunków w jakich żyją, omówienie krajobrazu, zwyczajów, ubioru, zwierząt żyjących w Afryce, Azji i Australii)

– „Moi koledzy z różnych stron świata” – praca plastyczna.

2. 07.06.21 – 11.06.21 – W świecie dziecięcych zabaw.

– Zabawy i gry ruchowe.

– Zabawy swobodne dzieci.

– Pogadanki, rozmowy kierowane i burze mózgów na różne tematy.

– Prace plastyczne i plastyczno – techniczne związane z tematyką o lecie.

3. 14.06.21 – 18.06.21 – Moja rodzina – Dzień Ojca.

– „Dzień ojca” – rozmowa kierowana

„Mój tata jest…” –burza mózgów; nauczyciel zapisuje wypowiedzi dzieci na

plakacie przedstawiającym tatę

– „ Hobby taty” – swobodne wypowiedzi dzieci.

– „ Portret taty” – praca plastyczna.

Nauka wybranego wiersza o tacie.

Wykonanie upominku dla taty.

4. 21.06.21 – 25.06.21 – Podróżowanie jest fajne – idą wakacje!

– „Dlaczego warto podróżować? Co dają nam podróże?” – rozmowa kierowana.

– Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: „Co będzie nam potrzebne by zwiedzić cały świat?”.

– Pogadanka na temat wakacyjnych planów. Opowiadanie dzieci o ich marzeniach wakacyjnych i planach.

– Wędrówka po Polsce – miejsca, które warto zobaczyć. Wypowiedzi dzieci o miejscach, które widziały i mogłyby zachęcić innych do ich odwiedzenia.

– Praca plastyczna „W góry czy nad morze?”.

– Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat: „Jak bezpiecznie podróżować?”.

– Zapoznanie dzieci z podstawowym wyposażeniem apteczki turystycznej. Kształcenie umiejętności radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Anna Szmidt

Brak możliwości komentowania.