Opłaty za obiady

 

OBIADY DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Obiady w Szkole Podstawowej  Nr 4 dostarczane będą przez zewnętrzną firmę cateringową  od 07.09.2023 r.

Koszt obiady brutto – 11,50 zł za obiad standardowy i 12,50 zł za obiad objęty dietą.

Rodzic zobowiązany jest do regulowania opłat za obiady do 10 każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy, który zostanie wygenerowany i przesłany rodzicom we wrześniu na e-maila z systemu CARJO wraz z pierwszą informacją  o opłacie .

Każdy rodzic/dziecko będzie posiadał indywidualny numer rachunku bankowego do wpłaty za obiady. Po podpisaniu umowy każdorazowo, na wskazanego w umowie maila,  zostanie przesłany indywidualny numer rachunku bankowego do wpłaty za obiady wraz z kwotą do wpłaty ( informacja dotycząca wysokości wpłat będzie przesyłana comiesięcznie na początku każdego miesiąca trwania umowy).

Wpłaty należy dokonywać na otrzymanym mailem indywidualny numer rachunku bankowego z zachowaniem terminu płatności.

W tytule przelewu należy wpisać:

Wpłata za obiady/klasa/imię i nazwisko dziecka/za miesiąc.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wstrzymaniem wydawania posiłków do czasu uregulowania płatności.

 

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać w bieżącym dniu do godz. 8.00 pod numerem telefonu  71 7986903 wew. 104  lub na adres mailowy:

Sekretariat.sp004@wroclawskaedukacja.pl.

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczone nieobecności  niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

Jeśli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odwołanie obiady leży po stronie rodzica.

Przed zgłoszeniem dziecka na obiady należy wypełnić w 2 egzemplarzach umowę na obiady i złożyć  w sekretariacie uczniowskim do 06.09.2023 r.

Formularz umowy jest dostępny na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie uczniowskim.

 

Brak możliwości komentowania.