Przedmiotowe Zasady Oceniania

JĘZYK ANGIELSKI – PZO SP4

JĘZYK NIEMIECKI – PZO SP4 

GEOGRAFIA – PZO SP4

JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH 1-3 – POZ SP4

BIOLOGIA – PZO SP4

PRZYRODA – PZO SP4

INFORMATYKA – PZO SP4

PLASTYKA – PZO SP4

TECHNIKA – PZO SP4

MUZYKA – PZO SP4

Brak możliwości komentowania.