Narodowy Program Czytelnictwa

„Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz lektur do biblioteki szkolnej.”

Źródło finansowania:

W dniu 6.04.2022 r. podpisano Umowę dotacji nr 81/G/NPRC/2022 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław.

Na podstawie powyższej umowy, Gmina Wrocław otrzyma w 2022 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 342 000 zł.

Program realizowany jest w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Opis projektu

W ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” wsparcie finansowe zostaje udzielone:

 1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
  1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
  2. realizację działań promujących czytelnictwo;
 2. w odniesieniu do szkół i szkół w ORPEG na:
  1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz lektur szkolnych,
  2. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych,
  3. realizację działań promujących czytelnictwo.

Środki finansowe oraz wysokość dofinansowania w 2022 roku:

 • Całkowita wartość projektu: 427 500 zł
 • Kwota dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa: 342 000 zł
 • Wkład Miasta: 85 500 zł

Brak możliwości komentowania.