FUNDACJA NASZ ŚWIAT

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w 21 roku realizacji Programu wielostronnego rozwoju dziecka.

Dotychczas naszemu programowi zaufały już tysiące dzieci i rodziców, z wieloma rodzinami absolwentów do dziś utrzymujemy kontakt, a rodzice, którzy powierzyli nam wspieranie rozwoju swoich dzieci, w kolejnych latach zapisują do Bee Smart! ich młodsze rodzeństwo. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do dołączenia do programu w nadchodzącym roku – roku, który otwiera trzecie dziesięciolecie jego realizacji.

Fundacja Nasz Świat prowadzi dla Państwa dzieci Niepubliczną Placówkę Oświatowo-Wychowawczą Bee Smart!, w której w każdym roku szkolnym rozwija się około 300 uczestników – uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu. Dzięki temu tworzymy około 100 grup zajęciowych, co sprawia, że każde dziecko znajduje możliwość uczestnictwa w tych zajęciach, których potrzebuje.

Program przygotowany do realizacji w nadchodzącym roku został rozbudowany o ZAJĘCIA CZYTELNICZE i ZAJĘCIA BIBLIOTERAPEUTYCZNE, zaś uczestnikom z klas I, rozpoczynającym nowy, pełen wyzwań, etap swojego życia – proponujemy dodatkowo (i tylko w I semestrze!) ZAJĘCIA ADAPTACYJNE. Celem zajęć adaptacyjnych jest pomóc dzieciom dobrze poczuć się w nowym miejscu i znaleźć sposoby radzenia sobie z sytuacjami, które mogą sprawiać im trudność.

Bliższy opis poszczególnych zajęć z Programu oraz pakietów zajęć znajdą Państwo pod adresem:

beesmart.edu.pl

Z oferty placówki mogą Państwo wybrać – podobnie jak w poprzednich latach – zajęcia pakietowe lub zajęcia pojedyncze:

PAKIET NA START: zawiera 7h zajęć w tygodniu w cenie 525zł za miesiąc;

PAKIET RAMOWY: zawiera 7h zajęć w tygodniu w cenie 545zł za miesiąc;

ZAJĘCIA POJEDYNCZE: większość zajęć w cenie 23,20zł za 1h zajęć; sztuki walki (karate, capoeira) w cenie 29zł za 1h zajęć. Przy wyborze do 2 godzin zajęć tygodniowo obowiązuje opłata stała w wysokości 23,20zł za miesiąc, przy wyborze 3 i więcej godzin zajęć tygodniowo – opłata stała w wysokości 58zł za miesiąc.

ZAJĘCIA BASENOWE: realizowane w wymiarze 1h tygodniowo w cenie 240zł za miesiąc z transportem i opieką.

Ceny zajęć pozostają na poziomie roku ubiegłego – przy licznym udziale uczestników mamy nadzieję utrzymać je jak najdłużej.

Przy podpisywaniu pierwszej umowy – dla nowych uczestników – obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 230zł. Opłata ta jest ważna na cały okres uczestnictwa w Bee Smart! (wszystkie lata nieprzerwanej umowy). Osoby kontynuujące umowy nie wnoszą opłaty wpisowej.

Biuro Bee Smart! będzie czynne dla Państwa od 28 sierpnia 2023 roku od godz. 12.00 do 17.00, a w kolejnych dniach roboczych od godz. 10.00 do godz. 16.00 – rodziców nowych Uczestników informujemy, że biuro Bee Smart! mieści się w budynku szkoły na parterze, pokój naprzeciw sekretariatu szkoły.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zadeklarowali już wcześniej uczestnictwo dziecka w naszej placówce i wpłacili opłatę wpisową (dotyczy tylko nowych Uczestników) albo zaliczki na poczet opłaty za zajęcia wrześniowe (dotyczy osób, które korzystały już z naszych zajęć) – umowy dla Państwa będą przygotowane do podpisu.

Osoby, które chcą zapisać dziecko do placówki na nadchodzący rok szkolny prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem:

– dla dzieci z klas I: https://forms.gle/mFzeeBk9meoAAnTe9

– dla dzieci kontynuujących uczestnictwo w Bee Smart!: https://forms.gle/2VraocdNm19SosQz8

W imieniu całego Zespołu Bee Smart! i własnym zapraszam do uczestnictwa!

Dyrektor

Niepublicznej Placówki Oświatowo-Wychowawczej Bee Smart!

dr Magdalena Giercarz-Borkowska

www.beesmart.edu.pl

www.beesmart.edu.pl

Brak możliwości komentowania.