FUNDACJA NASZ ŚWIAT

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynamy 20. rok realizacji programu wielostronnego rozwoju dziecka. Dotychczas naszemu programowi zaufały już tysiące dzieci i rodziców, a z wieloma rodzinami absolwentów do dziś utrzymujemy kontakt. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do dołączenia do programu w nadchodzącym – jubileuszowym – roku jego realizacji, w którym oprócz planowych zajęć programowych będziemy realizować dodatkowe działania pod hasłem: 20/20 – DWADZIEŚCIA WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH W DWUDZIESTYM ROKU REALIZACJI PROGRAMU.

Fundacja Nasz Świat prowadzi dla Państwa dzieci Niepubliczną Placówkę Oświatowo-Wychowawczą Bee Smart!, w której w kończącym się właśnie roku szkolnym rozwijało się niemal 300 uczestników – uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu. Z uwagą zapoznaliśmy się z wynikami ankiety ewaluacyjnej – dziękujemy za wszystkie przekazane spostrzeżenia i życzenia na przyszłość.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi wcześniej podczas spotkań z Państwem przygotowaliśmy dla Państwa dzieci szeroką ofertę kontynuacji zajęć – 19 rodzajów zajęć, które w dużej części prowadzone będą w programie już 20. rok i cieszą się niesłabnącą wartością, a w dalszej części są poszerzeniem wprowadzonym do programu we wrześniu 2021 roku.

Planujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 program zostanie poszerzony o zajęcia robotyki oraz zajęcia rozwijające umiejętności społeczne (TUS), które aktualnie są jeszcze w przygotowaniu (poinformujemy Państwa o szczegółach, jak tylko będą znane).

Bliższy opis poszczególnych zajęć oraz pakietów zajęć znajdą Państwo pod adresem:

beesmart.edu.pl

Podobnie jak w roku ubiegłym mogą Państwo wybrać z programu zajęcia pakietowe albo pojedyncze.

Ponadto na 20 rok realizacji programu przygotowaliśmy dodatkowe działania edukacyjne pod hasłem: 20/20 – DWADZIEŚCIA WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH W DWUDZIESTYM ROKU REALIZACJI PROGRAMU, których plan otrzymają wszyscy uczestnicy Bee Smart! na przełomie września i października – wydarzenia będą bezpłatne dla uczestników, którzy korzystają z zajęć pakietowych oraz zajęć pojedynczych powyżej 2h tygodniowo.

PAKIET NA START: zawiera 7h zajęć w tygodniu w cenie 522zł za miesiąc

PAKIET RAMOWY: zawiera 7h zajęć w tygodniu w cenie 545zł za miesiąc

ZAJĘCIA POJEDYNCZE: większość zajęć w cenie 23,20zł za 1h zajęć; sztuki walki (karate, capoeira) w cenie 29zł za 1h zajęć. Cena zajęć robotyki i TUS zostanie podana w późniejszym terminie. Przy wyborze do 2h zajęć tygodniowo – opłata stała w wysokości 23,20zł za miesiąc, przy wyborze 3 i więcej zajęć tygodniowo – opłata stała w wysokości 58zł za miesiąc.

ZAJĘCIA BASENOWE: realizowane w wymiarze 1h tygodniowo w cenie 240zł za miesiąc z transportem i opieką

Nowych uczestników obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 200zł – ważna na cały okres uczestnictwa w Bee Smart! (wszystkie lata nieprzerwanej umowy). Osoby kontynuujące umowy nie wnoszą opłaty wpisowej.

Biuro Bee Smart! jest czynne dla Państwa od godz. 10.00 do 16.00 – rodziców nowych Uczestników informujemy, że biuro Bee Smart! mieści się w budynku szkoły na parterze, pokój naprzeciw sekretariatu szkoły.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zadeklarowali wcześniej uczestnictwo dziecka w naszej placówce i wpłacili opłatę wpisową (dotyczy tylko nowych Uczestników) albo zaliczki na poczet opłaty za zajęcia wrześniowe (dotyczy osób, które korzystały już z naszych zajęć) – umowy dla Państwa będą przygotowane.

W imieniu całego Zespołu Bee Smart! i własnym zapraszam do uczestnictwa!

Dyrektor

Niepublicznej Placówki Oświatowo-Wychowawczej Bee Smart!

dr Magdalena Giercarz-Borkowska

Brak możliwości komentowania.