Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

 Szkoła Podstawowa nr 4,  53-140 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 210-218, ogłasza przetarg polegający na świadczeniu usługi, która polega na prowadzeniu zajęć sportowych, zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej  nr 4  

we Wrocławiu  w okresie 02.01.2018 – 21.06.2018r.

CPV 92.00.00.00-1, 92.61.00.00-0


 


Termin składania ofert: 15 grudnia 2017 r. 10:00
Prosimy o zapoznanie się dokładnie z zapisami poniżej zamieszczonych załączników do pobrania.

 

  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zamówienie na usługi społeczne
  • zał. nr 7 i 8 – Harmonogram przydziału godzin na basenie
  • Załączniki nr 1-6 (edytowalne)
  • Zał. nr 9 -Umowa -Wzór

OGŁOSZENIE-NA-USŁÂ-UGI-SPOŁÂ-ECZNE.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zamówienie na usługi społeczne

Zał. nr 7 i 8 HARMONOGRAM PRZYDZIAŁU GODZIN NA BASENIE

Zał. nr 9 umowa- wzór

załaczniki nr 1-6 (edytowalne)

Brak możliwości komentowania.