Aniołkowe Granie

                 Celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Aniołkowe Granie” jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz integracja przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Przez działania edukacyjne, zajęcia, spotkania – uwrażliwiamy dzieci na losy ich rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w placówce o charakterze pieczy zastępczej.

W realizowanym przez nas projekcie, mieliśmy nawiązać telefoniczny kontakt ze wskazaną przez organizatorów rodziną i delikatnie podpytać dzieci i rodziców o ich marzenia oraz ewentualne potrzeby, realne do spełnienia przez naszą grupę „Aniołkowego Grania”.

                Dalsza realizacja projektu polegała na zaangażowaniu siebie i innych osób do niesienia bezinteresownej, konkretnej pomocy, aby spełniły się marzenia rodziny, z którą nawiązaliśmy kontakt.

                I tu bardzo serdeczne podziękowania kieruję do uczniów klas: II d i III b, którzy podjęli trud przystąpienia do „Aniołkowego Grania”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Rodziców, Dzieci i Nauczycieli, udało się nam spełnić marzenia Oliviera i Iwo oraz ich mamy –p. Marzenny. Wszystkim, którzy otworzyli swe serca i przyczynili się do łez wzruszenia i niesamowitej radości tych dwóch chłopców, składam najpiękniejsze podziękowania i życzenia, aby okazana dobroć do Państwa wróciła wielokrotnie powiększona.

                Zakupione prezenty i środki czystości oraz higieny osobistej, zostały pięknie zapakowane przez nasze dzieci (z niewielką pomocą rodziców J) i wręczone wskazanej rodzinie w dniu 23 XII 2020 r. I tu znowu kieruję podziękowania Rodzicom, którzy pomogli nam zapakować prezenty do samochodu i przewieźć pod wskazany adres.

               Dziękuję wszystkim Aniołom i Aniołkom za udział w „Aniołkowym Graniu” 2020!

                                                                                                    Małgorzata Przysłup

Brak możliwości komentowania