Informacja dla Rodziców przyszłorocznych klas I o działalności Fundacji Nasz Świat

Szanowni Państwo,

dla dzieci, które rozpoczną naukę w I klasie w roku szkolnym 2021/2022 szkoła proponuje trzy klasy, w których wychowawca będzie prowadził edukację, wykorzystując metody dydaktyczne stosowane od 18 lat w autorskim Programie Stymulowania Wielostronnego Rozwoju Dziecka, opracowanym przez mgr Małgorzatę Przysłup. W tych klasach realizowany będzie również Program Edukacji Regionalnej „Jestem Wrocławianinem. Jestem Dolnoślązakiem!”.

Autorka obu programów jest pedagogiem, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, uczącym z pasją i zainteresowanym innowacjami. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 4 i będzie wychowawczynią jednej z klas pierwszych.

Dodatkowo wielostronny rozwój dziecka będzie wspomagany w czasie form pracy pozaszkolnej – Fundacja Nasz Świat we współpracy z Fundacją Szczęśliwa będzie prowadziła na terenie szkoły zajęcia edukacyjne, które pomagają dzieciom rozwijać się harmonijnie psychofizycznie, wzbogacają ich umiejętności, budzą zainteresowania i pozwalają na budowanie poczucia własnej wartości. W kończącym się właśnie roku szkolnym w ramach tej formy pracy dzieci uczestniczyły w zajęciach szachowych, uczyły się jeździć na rolkach, tańczyć, kodować, rozwijały umiejętności komunikowania się w języku angielskim, doskonaliły myślenie podczas udziału w grach matematyczno-logicznych, a także uczyły się pływać podczas zajęć na basenie. Zajęcia są odpłatne i odbywają się po lekcjach.

Od września 2021 roku osobą odpowiedzialną za prowadzenia zadania z ramienia Fundacji Nasz Świat będzie dr Magdalena Giercarz-Borkowska – pedagog, doktor nauk społecznych, praktyk i badacz edukacji, adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, konsultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Szczegóły dotyczące metod pracy i programów autorskich oraz zajęć pozaszkolnych planowanych na rok szkolny 2021/2022 zostaną przedstawione podczas spotkania informacyjnego dla rodziców uczniów przyszłorocznych klas I.

W czasie spotkania będzie można zapisać dziecko do klasy z programem autorskim oraz na zajęcia pozaszkolne. Liczba miejsc jest ograniczona. Rodziców zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza pod podanym linkiem:

https://forms.gle/8WfQhUNo3GxwJtKy5

– zaprosimy Państwa na spotkanie informacyjne, które poprowadzą dla Państwa mgr Małgorzata Przysłup i dr Magdalena Giercarz-Borkowska.

Zapraszamy do kontaktu!

Brak możliwości komentowania