ŚWIETLICA

   W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia teatralne, plastyczne, a także uczniowie z klas czwartych i piątych mają możliwość nauczyć się języka rosyjskiego.
Teatr w świetlicy to zabawa, przyjemność, pomysł na spędzenie wolnego czasu, jak również jest to sposób na pozbycie się kompleksów i poprawę własnej wartości. Zajęcia teatralne wychodzą naprzeciw naturalnej potrzebie ekspresji i wyrażania siebie. Pozwalają dzieciom wyzwolić się ze złych emocji i napięć poprzez ruch, śpiew i zabawę. Podobnie jak zajęcia teatralne, również i tworzenie prac plastycznych uaktywnia wyobraźnię oraz daje możliwość rozwijania własnych zainteresowań.
Mając na uwadze jak ważna jest w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych, pragniemy zachęcić uczniów klas starszych, uczęszczających do świetlicy, do poszerzania takiej wiedzy o język rosyjski.
W ramach zajęć świetlicowych odbywają się także pogadanki, gry i zabawy edukacyjne, dające przykłady w jaki sposób możemy pomagać słabszym i co to znaczy być dobrym dla innych.

 

Plan pracy świetlicy 

Miesięczne plany pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020

( tematy, zadania i formy realizacji)

Wrzesień

 

 1. Nasze świetlicowe zasady. Poznajemy się wzajemnie.
 • Zabawy integrujące. Otoczenie szczególną opieką nowych dzieci.
 • Utworzenie świetlicowych zasad. Wzajemna pomoc i kulturalne odnoszenie się do siebie.
 • Poznanie praw i obowiązków uczestnika świetlicy.
 • Zapoznanie z regulaminem świetlicy.
 1. Bezpieczeństwo w szkole, w domu i poza nim.
 • Pogadanka na temat bezpieczeństwa w szkole, na boisku. Wdrażanie do uważnego słuchania poleceń wychowawcy.
 • Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni i chodniku.
 • Rozpoznawane znaków drogowych i ich rysowanie.
 • Kształtowanie bezpiecznego zachowania w domu, w kontaktach z obcymi. Przypomnienie numerów alarmowych.
 1. Nasze wspólne zabawy i zainteresowania.
 • Rozmowa na temat wspólnych zabaw. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w grupie.
 • Propozycje zabaw przedstawionych przez dzieci. Wznmacnianie przynależności do grupy świetlicowej.
 • Zabawy integrujące i gry zespołowe na boisku szkolnym.
 1. Dzień chłopaka w kolorach jesieni.
 • Propozycje upominków na Dzień Chłopaka. Podnoszenie kultury w
 • relacjach między dziewczynkami a chłopcami.
 • Wykonywanie upominków dla chłopców przez dziewczynki.
 • Rozmowa na temat zmian w zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Uświadamianie potrzeby szanowania lasu i zachowania się w nim zgodnie z ustalonymi zasadami. Rozpoznawanie grzybów jadalnych i trujących.
 • Prace plastyczne na temat jesieni.

Październik

 

 1. Poznajemy nasze prawa i prawa innych.
 • Prezentacja Deklaracji Praw Dziecka.
 • Rozmowa na temat praw i obowiązków dziecka, szanowania praw innych, tolerancji i szacunku do innych osób.
 • Ilustrowanie wybranych praw dziecka.
 • Magiczne słowa – układanie krzyżówki.
 1. Święto naszych nauczycieli. Kto pracuje w szkole?
 • Rozmowa na temat pracy nauczycieli i innych osób pracujących w szkole.
 • Wykonywanie upominków dla nauczycieli (laurki, origami – kwiatek).
 1. Barwy i smaki jesieni.
 • Rozmowa na temat roli jesieni w życiu człowieka, wykorzystanie jesiennych plonów. Konieczność mycia warzyw i owoców przed jedzeniem.
 • Jesienna pogoda – babie lato, złota jesień, szaruga jesienna.
 • Prace plastyczne -,,Piękna polska jesień”, ,,Dary jesieni”.
 • Czytanie wierszy na temat jesieni.
 • Wykonanie gazetki ściennej na temat jesieni.
 1. Trzymaj się prosto.
 • Wiedza to podstawa – rozmowa o rodzajach wad postawy i profilaktyce.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Propagowanie aktywnego stylu życia.
 • Zabawy słowotwórcze – tworzenie nowych wyrazów z podanych słów: gimnastyka, płaskostopie, kręgosłup, ćwiczenie.
 • Pokaz ćwiczeń na kręgosłup z udziałem nauczyciela wychowania fizycznego.
 1. Jesienią dbamy o zdrowie.
 • Rozmowa na temat znaczenia spożywania owoców i warzyw, szczególnie jesienią.
 • Kształtowanie nawyków higieny osobistej, otoczenia pracy i nauki.
 • Wykonywanie plakatów na temat zdrowego stylu życia.
 • Szare dni później jesieni, czytanie wierszy i opowiadań o jesieni.

Brak możliwości komentowania