ŚWIETLICA

   W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia teatralne, plastyczne, a także uczniowie z klas czwartych i piątych mają możliwość nauczyć się języka rosyjskiego.
Teatr w świetlicy to zabawa, przyjemność, pomysł na spędzenie wolnego czasu, jak również jest to sposób na pozbycie się kompleksów i poprawę własnej wartości. Zajęcia teatralne wychodzą naprzeciw naturalnej potrzebie ekspresji i wyrażania siebie. Pozwalają dzieciom wyzwolić się ze złych emocji i napięć poprzez ruch, śpiew i zabawę. Podobnie jak zajęcia teatralne, również i tworzenie prac plastycznych uaktywnia wyobraźnię oraz daje możliwość rozwijania własnych zainteresowań.
Mając na uwadze jak ważna jest w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych, pragniemy zachęcić uczniów klas starszych, uczęszczających do świetlicy, do poszerzania takiej wiedzy o język rosyjski.
W ramach zajęć świetlicowych odbywają się także pogadanki, gry i zabawy edukacyjne, dające przykłady w jaki sposób możemy pomagać słabszym i co to znaczy być dobrym dla innych.

 

Plan pracy świetlicy 

Miesięczne plany pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020

( tematy, zadania i formy realizacji)

 

Wrzesień

 

 1. Nasze świetlicowe zasady. Poznajemy się wzajemnie.
 • Zabawy integrujące.  Otoczenie   szczególną   opieką nowych 
 • Utworzenie świetlicowych zasad. Wzajemna pomoc i kulturalne odnoszenie się do siebie.
 • Poznanie praw i obowiązków uczestnika świetlicy.
 • Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy.
 1. Bezpieczeństwo w szkole, w domu i poza nim.
 • Pogadanka na temat bezpieczeństwa w szkole i na boisku. Wdrażanie do uważnego słuchania poleceń wychowawcy.
 • Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni i chodniku.
 • Rozpoznawane znaków drogowych i ich rysowanie.
 • Kształtowanie bezpiecznego  zachowania  w  domu oraz  w  kontaktach z obcymi. Przypomnienie numerów alarmowych.
 1. Nasze wspólne zabawy i zainteresowania.
 • Rozmowa na   temat  wspólnych     Rozwijanie  umiejętności                 interpersonalnych w grupie.
 • Propozycje zabaw przedstawionych przez dzieci. Wzmacnianie przynależności do grupy świetlicowej.
 • Zabawy integrujące i gry zespołowe na boisku szkolnym.
 1. Dzień chłopaka w kolorach jesieni.
 • Propozycje  upominków na   Dzień  Chłopaka.  Podnoszenie kultury  w  relacjach

             między dziewczynkami a chłopcami.

 • Wykonywanie upominków dla chłopców przez dziewczynki.
 • Rozmowa  na temat  zmian zachodzących w  przyrodzie  jesienią. Uświadamianie

             potrzeby szanowania lasu i zachowania się w nim zgodnie z  ustalonymi

             zasadami.

 • Rozpoznawanie grzybów jadalnych i trujących.
 • Prace plastyczne na temat jesieni.

 

Październik

 

 1. Poznajemy nasze prawa i prawa innych.
 • Prezentacja Deklaracji Praw Dziecka.
 • Rozmowa na  temat praw  i  obowiązków  dziecka,  szanowania  praw innych, tolerancji i szacunku do innych osób.
 • Ilustrowanie wybranych praw dziecka.
 • Magiczne słowa – układanie krzyżówki.
 1. Święto naszych nauczycieli. Kto pracuje w szkole?
 • Rozmowa na temat pracy nauczycieli i innych osób pracujących w szkole.
 • Budowanie pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń. Dostarczanie pozytywnych przeżyć związanych ze szkołą.
 • Wykonywanie upominków dla nauczycieli (laurki, origami – kwiatek).
 1. Barwy i smaki jesieni.
 • Rozmowa na  temat  roli jesieni  w życiu  człowieka,  wykorzystania jesiennych plonów.
 • Jesienna pogoda – babie lato, złota jesień, szaruga jesienna.
 • Prace plastyczne -,,Piękna polska jesień”, ,,Dary jesieni”.
 • Czytanie wierszy na temat jesieni.
 • Wykonanie gazetki ściennej na temat jesieni.
 1. Jesienią dbamy o zdrowie.
 • Kształtowanie nawyków higieny osobistej, dbania o otoczenie pracy i nauki.
 • Uprawianie sportu – bądźmy zdrowi i silni. Wyjaśnienie powiedzenia: ,,W zdrowym ciele – zdrowy duch „.
 • Szare dni późnej jesieni. Czytanie wierszy i opowiadań o jesieni. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy – ,,Tajemnice przyrody”.
 1. Polska to my – Święto Niepodległości.
 • Rozmowa na temat Święta Niepodległości z wykorzystaniem różnych materiałów. Kształtowanie uczuć patriotycznych. Rozbudzanie zainteresowań historią naszego narodu.
 • Wykonywanie chorągiewek i kotylionów z papieru i bibuły.

            Rysowanie i kolorowanie godła polskiego.     

 

Listopad

 1. Trzymaj się prosto.
 • Wiedza to podstawa – rozmowa o rodzajach wad postawy i profilaktyce.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Propagowanie aktywnego stylu życia.
 • Zabawy słowotwórcze  –  tworzenie   nowych  wyrazów  z   podanych słów: gimnastyka, płaskostopie, kręgosłup, ćwiczenia..     
 1. Książka uczy, bawi i wzrusza.
 • Poszerzenie wiedzy na temat powstawania książki. Wdrażanie do poszanowania książek. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Moja ulubiona bajka, baśń – swobodne wypowiedzi dzieci.
 • Ilustrowanie ulubionej bajki, baśni i opowiadania.
 1. Nasze domowe zwierzęta.
 • Rozmowa na temat zwierząt domowych, z wykorzystaniem albumów i zdjęć.
 • Okazywanie właściwego stosunku do zwierząt. Podkreślenie odpowiedzialności za zwierzęta domowe i właściwej opieki nad nimi.
 • Poznajemy rasy psów i kotów.
 • Praca plastyczna ,,Moje ulubione zwierzątko”.
 1. Szanujemy uczucia – co zrobić gdy jestem zły?  
 • Pogadanka na temat uczuć, które przeżywamy.
 • Ćwiczenie umiejętności określania nastroju. Nazywanie uczuć dobrych i złych.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własną złością.

 

Grudzień

 

 1. Mikołajkowe tradycje – radość dla wszystkich.
 • Rozmowa na temat tradycji mikołajkowych i Św. Mikołaja. Kształtowanie postaw pro społecznych. Wskazywanie na wartości: dobro, dzielenie się z innymi.
 • Rysowanie Mikołaja i kolorowanie, wykonanie z rolki papieru, kolorowej bibuły i waty.
 • Wykonanie gazetki ściennej na temat mikołajek.
 1. Zapachniało choinką.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych i sprawności manualnej. Zachęcanie do wykonywania świątecznych dekoracji.
 • Wykonywanie różnych ozdób świątecznych (bombek z kolorowego papieru, łańcuchów, gwiazdek).
 • Praca plastyczna ,,Moja choinka”.
 • Wykonanie gazetki ściennej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.
 1. Magia Świąt Bożego Narodzenia.
 • Rozmowa na temat tradycji bożonarodzeniowych w Polsce i innych krajach. Kształtowanie postawy przywiązania do tradycji.
 • Dekorowanie sali i projektowanie stroiku świątecznego.
 • Słuchanie i śpiewanie kolęd.
 • Oglądanie filmów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

 

Styczeń

 

 1. Z Nowym Rokiem.
 • Rozmowa na temat postanowień noworocznych.
 • Zapoznanie z wierszami ,,O dwunastu miesiącach” i ,,Dary Nowego Roku”.
 • Zapoznanie z przydatnością kalendarza i jego historią. Praktyczna nauka korzystania z kalendarza.
 1. Zimowe krajobrazy i obrazki.
 • Pogadanka na temat cech charakterystycznych zimy. Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku.
 • Czytanie wierszy i opowiadań o tematyce zimowej.
 • Wykonywanie prac plastycznych ,,Zimowy krajobraz”, ,,Zimowy las”.
 • Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę – ,,Tajemnice przyrody”.
 1. Karnawał – maseczki, czapeczki i kotyliony.
 • Rozmowa na temat zwyczajów związanych z karnawałem w Polsce i na świecie. 
 • Wykonanie maski karnawałowej wg szablonu i własnego pomysłu.
 • Wykonywanie kotylionów wg wzoru kolorowego papieru i bibuły.
 1. Dla babci i dziadka.
 • Zachęcanie do poznawania tradycji swojej rodziny i jej przodków.
 • Wdrażanie szacunku do osób starszych i wskazywanie potrzeby korzystania z ich doświadczeń.
 • Wykonywanie laurek i drobnych upominków. Układanie wierszowanych życzeń.
 • Wykonywanie prac plastycznych ,,Portret moich dziadków”.
 1. W świecie bajek i baśni.
 • Czytanie wybranych bajek i baśni polskich oraz innych narodów. Wyszukiwanie morału i odniesienie go do rzeczywistości.
 • Zachęcanie dzieci do czytania książek. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Kalambury zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem tytułów znanych dzieciom bajek i baśni.

Luty

 

 1. Bezpieczne ferie.
 • Rozmowa na temat bezpiecznych zabaw zimowych, sportów zimowych i różnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 • Wdrażanie do racjonalnego i kulturalnego wykorzystania czasu wolnego.
 • Prace plastyczne ,, Zabawy i sporty zimowe”.
 1. Z kulturą na ty.
 • Pogadanka na temat kultury osobistej w szkole i poza nią.
 • Poznanie wiersza J. Brzechwy ,, Kwoka”, omówienie tekstu.
 • Wyjaśnienie pojęć kultura, dobre wychowanie, savoir – vivre.
 • Omawianie wybranych sytuacji z życia codziennego i związanych z nim zachowań.
 • Czytanie opowiadań G. Kasdepke ,,Bon czy ton”.

 

 

Marzec

 

 1. Święto wszystkich pań.
 • Poznajemy sławne polskie kobiety.
 • Czytanie utworów literackich napisanych przez polskie pisarki i poetki.
 • Rozmowa na temat propozycji upominków dla kobiet dużych i małych.
 • Wykonywanie upominków.
 1. Czytamy legendy polskie.
 • Poznanie legend i podań własnego regionu oraz kraju.
 • Ilustrowanie wytworami plastycznymi poznanych legend i podań.
 • Aktywne słuchanie tematycznych bajek muzycznych.
 1. Witamy wiosnę.
 • Rozmowa na temat pierwszego dnia wiosny i Marzanny.
 • Wykonywanie witrażu z motywem wiosennym.
 • Czytanie opowiadań i wierszy o tematyce wiosennej.
 • Wiosenne budzenie się przyrody – ,,Tajemnice przyrody”.
 • Wykonywanie prac plastycznych – ,,Marzanna”, ,,Pierwsze wiosenne kwiaty”.
 1. Z nich możemy być dumni – galeria wielkich Polaków.
 • Rozmowa na temat ,,Co to znaczy być wielkim człowiekiem?”
 • Kształtowanie szacunku wobec sławnych ludzi.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat życia wielkich Polaków.
 • Utrwalenie nazwisk sławnych Polek i Polaków.

 

Kwiecień

 

 1. Wiosenne witaminki na stole.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o zdrowie. Zachęcanie dzieci do spożywania owoców i warzyw w postaci surowej.
 • Wdrażanie do przestrzegania higieny przed spożyciem owoców i warzyw.
 • Owoce i warzywa – wydzieranka.
 • Zabawa ruchowa – ,, Sałatka owocowa”.
 1. Zbliża się Wielkanoc.
 • Rozmowa na temat tradycji wielkanocnych. Wzbogacenie słownictwa wokół pojęć: tradycja, pisanka, kraszanka itp.
 • Projektowanie pisanki z kolorowego papieru i kartki świątecznej.
 1. Uczę się lepiej rozumieć siebie i innych.
 • Kształtowanie umiejętności wykazywania zrozumienia dla siebie i innych. Rozwijanie sfery emocjonalnej dziecka – empatia.
 • Pogadanka na temat ,,Inny nie zawsze gorszy”. Kształtowanie szacunku i tolerancji do drugiej osoby, zrozumienia jej zachowania.
 • Bajki terapeutyczne. Tworzenie pozytywnych kontaktów społecznych.
 • Zabawy integrujące grupę pomagające wyrażać swoje uczucia.
 1. Światowy Dzień Ziemi – chrońmy nasza planetę.
 • Rozmowa na temat zagrożeń środowiska i zapobiegania jego dalszej degradacji. Segregacja śmieci.
 • Pogadanka – ,,Co możemy zrobić, aby ochronić środowisko”.
 • Wykonywanie pracy plastycznej ,,Chronimy naszą planetę”.
 • Układanie krzyżówek na temat środowiska.
 1. Nasze państwowe święta.
 • Zapoznanie z historią świąt majowych (Konstytucją 3 Maja, świętem flagi państwowej).
 • Kształtowanie postaw patriotycznych. Rozbudzanie dumy ze swojego narodu.
 • Rozmowa na temat wiersza ,,Witaj Trzeci Maj” i opowiadania ,,Krasicki na obiedzie czwartkowym”.

 

Maj

 

 1. Urok kwitnących łąk i sadów.
 • Przyroda wiosną – ,,Tajemnice przyrody”.
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody wiosną. Okazywanie właściwego stosunku do otaczającej nas przyrody.
 • Wykonywanie prac plastycznych ,,Łąka pełna kwiatów”, ,,Kwitnące drzewa”.
 • Wykonywanie kwiatów na gazetkę ścienną.
 1. Otwieramy księgi historii – poznajemy nasze miasto.
 • Zapoznanie z historią Wrocławia, z jego ważnymi wydarzeniami i zabytkami.
 • Rozwijanie przywiązania do swojego miasta, rozwijanie patriotyzmu
 • Poznanie legend związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem.
 • Krasnale wrocławskie ,,Mój ulubiony” – praca plastyczna.
 1. Mama, tata i ja.
 • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat swojej rodziny.
 • Wdrażanie dzieciom uczuć wdzięczności i miłości wobec rodziców.
 • Wykonywanie pracy plastycznej ,,Moja rodzina – mama, tata i ja”.
 • Wykonywanie laurek dla mam z okazji ,,Dnia Matki” oraz drobnych upominków dla rodziców.
 1. Lubię ruch – sportowe potyczki.
 • Promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.
 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas różnego typu zabaw i zajęć.
 • Zachęcanie do wspólnej zabawy o charakterze sprawnościowo – czynnościowym.
 • Rozwijanie zainteresowań sportowych. Wyjaśnianie zasady ,,fair – pley”.
 • Konkursy sportowe drużynowe i indywidualne na boisku.
 • Wykonanie pracy plastycznej ,,Moja ulubiona dyscyplina sportowa”.

 

Czerwiec

 

 1. Dziecko – największy skarb.
 • Życie dzieci w różnych krajach i na różnych kontynentach. Próba odpowiedzi na pytanie: ,,Co łączy a co różni dzieci na całym świecie?”
 • Rozbudzanie poczucia własnej wartości. Nauka nazywania własnych marzeń.
 • Wdrażanie do refleksji nad przestrzeganiem praw dziecka innych narodowości.
 • Zapoznanie z jedynym odznaczeniem nadawanym dorosłym przez dzieci – ,,Orderem Uśmiechu”. Projektowanie własnego orderu i nadawanie mu nazwy.
 • Śpiewanie piosenek lubianych przez dzieci.
 1. Palcem po mapie Polski.
 • Rodzaje map. Polska na mapie Europy.
 • Zapoznanie dzieci z krajobrazami Polski.
 • Zapoznanie dzieci w oparciu o mapę, atlas z większymi miastami i rzekami polskimi. Szukanie ciekawych miejsc do zwiedzania.
 • Praca plastyczna ,,Tu mi się podoba”.
 1. Poznajemy najciekawsze miejsca na świecie.
 • Zapoznanie dzieci z mapą świata. Poznanie kontynentów oraz ich atrakcji krajobrazowych i przyrodniczych.
 • Zapoznanie z wybranymi zwierzętami występującymi na poszczególnych kontynentach.
 1. Bezpieczne wakacje.
 • Rozmowa z dziećmi na temat  ich bezpieczeństwa w czasie wakacji. ,,Gdzie je spędzimy?”. Wspólne ustalanie wskazówek do obserwacji oraz haseł o ochronie środowiska.
 • Zapoznanie dzieci z możliwymi sytuacjami zagrażającymi w czasie wakacji.
 • Układanie przestróg na wakacje.
 • Kolorowanki na temat bezpiecznego zachowania się podczas wakacji.

Przypomnienie numerów alarmowych.

 

 

 

 

Brak możliwości komentowania