ŚWIETLICA

   W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia teatralne, plastyczne, a także uczniowie z klas czwartych i piątych mają możliwość nauczyć się języka rosyjskiego.
Teatr w świetlicy to zabawa, przyjemność, pomysł na spędzenie wolnego czasu, jak również jest to sposób na pozbycie się kompleksów i poprawę własnej wartości. Zajęcia teatralne wychodzą naprzeciw naturalnej potrzebie ekspresji i wyrażania siebie. Pozwalają dzieciom wyzwolić się ze złych emocji i napięć poprzez ruch, śpiew i zabawę. Podobnie jak zajęcia teatralne, również i tworzenie prac plastycznych uaktywnia wyobraźnię oraz daje możliwość rozwijania własnych zainteresowań.
Mając na uwadze jak ważna jest w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych, pragniemy zachęcić uczniów klas starszych, uczęszczających do świetlicy, do poszerzania takiej wiedzy o język rosyjski.
W ramach zajęć świetlicowych odbywają się także pogadanki, gry i zabawy edukacyjne, dające przykłady w jaki sposób możemy pomagać słabszym i co to znaczy być dobrym dla innych.

 

Plan pracy świetlicy 

 

 

 

Brak możliwości komentowania