KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZOLNEGO 2019/2020

02.09.2019r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
14.10.2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Dzień Edukacji Narodowej)
23.12. do 31.12.19r. Zimowa przerwa świąteczna
20.01.20r. Termin wystawienia ocen śródrocznych
10.02 – 23.02.20r. Ferie zimowe
09.04 – 14.04.20r. Wiosenna przerwa świąteczna
12.06.20r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15.06.20r. Termin wystawienia ocen rocznych
19.06.20r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
26.06.20r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/20

 

 

 

Brak możliwości komentowania