KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019

 

 

03 września 2018 r. (poniedziałek)

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 grudnia -31 grudnia 2018 r.

 

Ferie zimowe

 

 

28 stycznia – 10 luty 2019 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

18 kwietnia- 23 kwietnia 2019 r.

 

Egzamin gimnazjalny

 

 

 

 

 

 

 

18 kwietnia – 20kwietnia 2018 r.

(środa, czwartek, piątek)

·      10 kwietnia 2019 r. część humanistyczna

·      11 kwietnia 2019 r. część matematyczno-przyrodnicza

·      12 kwietnia 2019 r. część z języka obcego nowożytnego

 

 

Termin wystawienia ocen rocznych

 

 

10 czerwca 2019 r.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

 

21 czerwca 2019 r.

 

Ferie letnie

 

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

 

TERMINARZ KLASYFIKACJI – ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej w sprawie śródrocznych wyników klasyfikacyjnych

 

 

17 stycznia 2019 r.

 

Posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej w sprawie rocznych wyników klasyfikacyjnych

 

 

13 czerwca 2019 r.

 

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującą pracę w I semestrze

 

 

24 stycznia 2019 r.

 

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

 

24 czerwca 2019 r.

 

Brak możliwości komentowania