ZEBRANIA I KONSULTACJE

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 WE WROCŁAWIU

(ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI)

 

 

Zebrania z rodzicami

 

 

13 września 2018 r. godz. 17.00

 

Zebrania z rodzicami

 

 

25 października 2018 r. godz. 17.00

 

Zebrania z rodzicami

(powiadomienie o zagrożeniach)

 

 

06 grudnia 2018 r. godz. 17.00

 

Zebrania z rodzicami

 

 

24 stycznia 2019 r.  godz. 17.00

 

Zebrania z rodzicami

 

 

04 kwietnia 2019 r. godz. 17.00

 

 

Zebrania z rodzicami                                                                           16 maja 2019 r. godz. 17.00

(powiadomienie o zagrożeniach)

 

Brak możliwości komentowania