RADA RODZICÓW

2018/19

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu

Przewodnicząca – pani Katarzyna Socik-Drewnowska, klasa Ib

Zastępca – pani Joanna Cyborowska, klasa IVd

Skarbnik – pan Łukasz Strzelec, klasa IVc

Kontakt :radarodzicow.sp4wroclaw@gmail.com

 

Kontakt do Przewodniczącej RR

socik.drewnowska@gmail.com

radarodzicow.sp4wroclaw@gmail.com

 

 

 

Brak możliwości komentowania