Opłaty za obiady

OBIADY DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
STYCZEŃ 2021
CENA 1 OBIADU TO 8,50 BRUTTO.
Opłata za miesiąc styczeń 2021 wynosi – 85,00( 10 dni ) (od 18.01.2021 – 29.01.2021)

Wpłat należy dokonać do dnia 25.01.2021 r. przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 4.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wstrzymaniem wydawania posiłków do czasu uregulowania płatności.
W tytule przelewu należy wpisać:
wpłata za obiady / klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc………….

W razie choroby dziecka lub innej nieobecności w szkole proszę o zgłoszenie tego faktu do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności dzwoniąc pod numer : 71 798-69-03, e-mailowo sekretariat.sp004@wroclawskaedukacja.pl .
Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczone nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

Nr konta na które należy wpłacać pieniądze za obiady:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 210-218, 53-140 WROCŁAW
48 1020 5226 0000 6102 0418 8983

Brak możliwości komentowania