Opłaty za obiady

OBIADY  DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

LISTOPAD 2020

CENA 1 OBIADU TO 8,50  BRUTTO.

Opłata za cały miesiąc XI.2020 wynosi  – 170,00( 20 dni ) – (od 02.11.2020 – 30.11.2020)

BEZ 11.11.2020 r.-DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH-ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Wpłat należy dokonać  do dnia 10.11.2020 r. z góry  przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 4.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wstrzymaniem wydawania posiłków do czasu uregulowania płatności.

W tytule przelewu należy wpisać:

wpłata za obiady / klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc………….

  W razie choroby dziecka lub innej nieobecności w szkole proszę o zgłoszenie tego faktu do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności dzwoniąc pod numer  :  71 798-69-03,                                                          e-mailowo  sekretariat.sp004@wroclawskaedukacja.pl  .

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczone nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

Nr konta na które należy wpłacać pieniądze za obiady:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 210-218, 53-140 WROCŁAW

48 1020 5226 0000 6102 0418 8983

Brak możliwości komentowania