Opłaty za obiady

OBIADY  DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

CZERWIEC 2021

CENA 1 OBIADU TO 8,50  BRUTTO.

Opłata za miesiąc czerwiec  2021 wynosi  – 144,50 ( 17 dni) (od 01.06.2021 – 24.06.2021)

03.06- (Boże Ciało)

Jeżeli dziecka nie będzie w dniach 04.06 i 18.06 (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)  wtedy przelew robimy za 15 dni czyli 127,50.

Wpłat należy dokonać  do dnia 10.06.2021 r przelewem  na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 4.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wstrzymaniem wydawania posiłków do czasu uregulowania płatności.

W tytule przelewu należy wpisać:

wpłata za obiady / klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc………….

  W razie choroby dziecka lub innej nieobecności w szkole proszę o zgłoszenie tego faktu do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności dzwoniąc pod numer  :  71 798-69-03,                                                          e-mailowo  sekretariat.sp004@wroclawskaedukacja.pl  .

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczone nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

Nr konta na które należy wpłacać pieniądze za obiady:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 210-218, 53-140 WROCŁAW

Brak możliwości komentowania