Opłaty za obiady

 

OBIADY  DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

 

MAJ 2022

 

CENA 1 OBIADU TO 9,00 BRUTTO.

 

Opłata za cały miesiąc V wynosi -180,00 – 20 dni

BEZ 02 i 03 MAJA

 

 

Wpłat należy dokonać do dnia 10.05.2022 r.  z góry przelewem                            na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 4.

W tytule przelewu należy wpisać:

wpłata za obiady / klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc………….

 

BRAK WPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIE BĘDZIE SKUTKOWAŁO WSTRZYMANIEM WYDAWANIA POSIŁKÓW DO CZASU UREGULOWANIA PŁATNOŚCI.

 

 

  W razie choroby dziecka lub innej nieobecności w szkole proszę o zgłoszenie tego faktu do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności dzwoniąc

 pod numer  71 7986903,                                                                                                               e-mailowo sekretariat.sp004@wroclawskaedukacja.pl lub osobiście.

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczone nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

 

 

 

Nr konta na które należy wpłacać pieniądze za obiady:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 210-218, 53-140 WROCŁAW

48 1020 5226 0000 6102 0418 8983

Brak możliwości komentowania.