DYREKCJA

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu

  Pani Teresa Bartnicka-Romanowska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 we Wrocławiu 

Pan Zbigniew Galas

Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów

wtorek w godzinach 9.00-10.00

w czwartek w godzinach 13:00 – 14:00

Brak możliwości komentowania