Dolnośląski Festiwal Nauki 

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową odbywającą się bez przerw od 
1998 roku. Aktualnie odbywa się we wrześniu, a organizowana jest przez wyższe uczelnie 
Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane.
Klasa 8d miała okazję wziąć udział w zajęciach i wykładach 20.09. 2022r. w Instytucie 
Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Podczas doświadczeń uczniowie zobaczyli jak zachowuje się ciekły azot, jak można rozpalić chemiczne ognisko oraz jak łatwo można wykonać doświadczenia w kuchni. Wykłady zaś dotyczyły nanotechnologii w medycynie oraz historii i rodzajów żarówek. 
 
 

Brak możliwości komentowania.