Projekt „Świetliczaki na tropie… kolorów Świata”

Wychowankowie świetlicy szkolnej po raz kolejny przystępują do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego, organizowanego przez redakcję dwumiesięcznika ,,Świetlica w szkole”. Tym razem jest to projekt pod hasłem: ,,Świetliczaki na tropie…. kolorów Świata”.

Podczas tegorocznej edycji uczniowie będą „zwiedzać” poszczególne kontynenty: Europę, Azję, Afrykę i Australię z Oceanią w celu wykonywania różnych prac, zgodnie z propozycją organizatorów (sześć modułów, dotyczących podanych kontynentów): plastycznych, konstrukcyjnych, czy też technicznych. Należy wykonać minimum 12 zadań, aby zaliczyć projekt.

Cele projektu:

– wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;

– uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;

– działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;

 – rozwijanie zdolności manualnych ucznia;

– zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Czas trwania projektu: wrzesień 2022 r. – maj 2023 r. Za sprawny przebieg projektu w szkole odpowiadają nauczyciele: Zofia Czernis, Anna Kałka i Barbara Pszczółkowska.

Anna Kałka

Brak możliwości komentowania.