Przedmiotowe Zasady Oceniania

MATEMATYKA –

JĘZYK ANGIELSKI – PZO SP4

JĘZYK NIEMIECKI – PZO SP4

JĘZYK POLSKI – PZO SP4

GEOGRAFIA –

HISTORIA –

BIOLOGIA –

INFORMATYKA –

FIZYKA –

CHEMIA –

WYCHOWANIE FIZYCZNE – 

Brak możliwości komentowania