Przedmiotowe Zasady Oceniania

MATEMATYKA –

JĘZYK ANGIELSKI – PZO SP4

JĘZYK NIEMIECKI – PZO SP4

JĘZYK POLSKI – PZO SP4

GEOGRAFIA –

HISTORIA –

BIOLOGIA – PZO SP4

INFORMATYKA – PZO SP4

TECHNIKA – PZO SP4

WYCHOWANIE FIZYCZNE – 

Brak możliwości komentowania